Šepkár

VYPREDANÉ!!!

Táto útla publikácia vám chcela pošepnúť, ako sa dostať k správnemu výsledku bez zbytočného trápenia, hlavybôľu, rozčúlenia, či nebodaj zanevrenia na krížovky. Ponúkaný výber nápovedí bol zostavený z približne 5 200 pojmov, ktoré sa za posledné roky najčastejšie vyskytovali v krížovkárskom časopise RELAX. Všetky slová sú overené v renomovaných prameňoch a sú usporiadané podľa dvoch základných kritérií. Hlavným je dĺžka slová a druhým tematická oblasť. Kým dĺžka je od dvoch po deväť (a viac) písmen, tematicky je to 19 oblastí – od mytológie po značne rozsiahlu skupinu označenú ako ostatné pojmy.
Do výberu sa nedostali značky a skratky.

Šepkár sa rozchytal vo veľmi krátkej dobe. Pôvodne sme chceli vydať jeho rozšírenú verziu, no masový prechod riešiteľov na internet a najmä na vyhľadávače Google, Yahoo a pod. zmenili naše plány.