Časopis RELAX

Krížovkársky a hádankársky dvojtýždenník. Vychádza každú nepárnu sobotu.