Súťaže - aktuálny stav


 

STAV PRAVIDELNÝCH SÚŤAŽÍ:

 

 

STAV po 3. kole  KLIK

 

Riešenie tretieho kola poslalo 64 hráčov.
Najviac bodovalo riešenie:
NÁHODNÉ (11E) = (1 + 4 + 4 + 1 + 2 + 1 + 7) x 2 x 2 = 20 x 4 = 80 bodov.
Skóre 80 bodov malo 61 hráčov.

 

 

 

     

Riešenia a prípadné otázky môžete posielať mailom priamo na adresu: admin@trian.sk

Stav po 4. kole

Riešenie 4. kola:

1. Horel tiket - Hektoliter. 2. Prever sane! - Sprenevera. 3. Nanos mlieko! (bol preklep) - Skomolenina. 4. Búr na lipke - Republikán. 5. Netráp šokom - Kompostáreň. 6. Plané ražne - Preležanina. 7. Pekár krotol - Kolportérka. 8. Posledná nevera - Prenasledovanie. 9. To slabosť vôní - Šablónovitosť. 10. Okovy starostom - Sto rokov samoty. 11. Ela, mlynár slopal - Paralelný slalom. 12. A melancholik sníva do rána - Anna Karolína Schmiedlová. 13. Sob, uzda, liter - Buldozerista.
Autori: D. Čupka (1, 10), Ľ. Hudáčková (9), F. Hoffmann (6-8, 13), P. Kailing (2-5, 11, 12).
Riešenie 2. kola poslalo 49 súťažiacich (13 - 18, 12 - 6, 11 - 8).

Poradie po 4. kole:
52: Čačko, Hýlová, Jablonský, Kumičík, Likavcová, Mastišová, Oceliaková, Oravec, Siváková, Šarkan; 51: Hnáth, Škoda; 50: Bohdalová, Bošková, Hudáčková, Warošek; 46: Baková, Bunganič A. Bunganič V., Dudová, Kontúľ, Lackovičová, Makarová, Vaško; 45: Chylová, Kasár, Kudlová, Senček, Tkáčová, Wollner; 44: Behrík Lenková, Matija; 43: Dzurenko, Štiptová; 42: Hraško, Jančiarová; 40: Virág; 39: Oborilová, Struňák; 38: Husár, Chovan; 37: Torma; 36: Sokolíková; 35: Páleník, Valúchová; 33: Šablová; 26: Gašpár, Slobodník, Šuňavec; 25: Mikuš; 23: Hrašna; 22: Procházková; 21: Keliarová, Mračková, Šuťak; 18: Vlčková; 13: Beharka, Bubnár, Domagalský, Godálová; 10: Kaprál; 8: Gamanová.

 

Stav po 5. kole

Riešenie 5. kola:

1. Malý kmín - Minimálky. 2. Mok v Bari - Birmovka. 3. Dozrie puk - Puzdierko. 4. Dráma v cieli - viceadmirál. 5. Posúď laň - Šuplódňa. 6. Kontá Prahy - Pahorkatiny. 7. Koľko staníc? - Kostolníčka. 8. Povrch tela - Vetroplach. 9. Celok z lesa - Skalolezec. 10. Etika veľmocí - Vtáčie mlieko. 11. Pokál v kolibe - Bolek Polívka. 12. Meskal sklame. 13. Kone, lis, lata - Nikola Tesla.
Autori: S. Svetlík (1), F. Hoffmann (2, 3, 4, 12, 13), Ľ. Hudáčková (5), D. Čupka (6, 7), P. Kailing (8-11).
Riešenie 5. kola poslalo 45 súťažiacich (13 - 12, 12 - 10, 11 - 7).

 

Poradie po 5. kole:
65: Jablonský, Kumičík, Likavcová, Mastišová, Oravec, Siváková, Šarkan; 64: Čačko, Hnáth, Oceliaková; 63: Bošková; 62: Hudáčková, Warošek; 58: Baková, Dudová, Chylová, Kontúľ, Makarová; 57: Bunganič A., Bunganič V., Vaško; 56: Kudlová; 55: Lackovičová, Senček, Tkáčová; 54: Behrík Lenková, Matija, Štiptová; 53: Dzurenko; 52: Hýlová, Jančiarová, Struňák; 51: Husár, Škoda; 50: Bohdalová, Chovan, Virág; 49: Hraško; 48: Oborilová; 45: Kasár, Wollner; 44: Valúchová; 43: Páleník, Sokolíková; 40: Torma; 36: Mikuš; 34: Hrašna, Procházková; 33: Šablová; 26: Gašpár, Slobodník, Šuňavec; 25: Šuťak; 24: Vlčková; 21: Keliarová, Mračková; 20: Gamanová.

 

OZNAM!

Vo šiestom kole pri č. 9 vypadlo písmeno I,

správne zadanie má byť

SVATI Z LEVÍC

 

 

KRÍŽOVKÁRSKA ARÉNA
 

Riešenie a vyhodnotenie 7. kola KA      KLIK

Riešenie siedmeho kola poslalo 21 vytrvalých riešiteľov, z toho len traja bez chyby.
Tajnička: Ak chceš spať sladko, večeraj krátko. T1 - Kastrol, T2 - Kastrólek, T3 - Bľašenka, T4 - Šerpienka, T5 - Rajnička, T6 - Šerpinka, T7 - Kajstronek.
   
Konečné poradie po siedmich kolách. V konečnom poradí sú uvedení tí, ktorí poslali riešenie najmenej šiestich kôl.
Hruška Miloš 0; Vojník Dušan 0; Struňák Juraj 1; Bendík Branislav 2; Oceliaková Viola 2; Kumičík Jozef 3; Klučiar Juraj 4; Šarkan Ivan 4; Kováčik Jozef 5; Bada Peter 6; Zaťko Anton 7; Jakubček Igor 9; Čačko Rudo 11; Paľko Juraj 14; Vychovalý Pavol ml. 16; Sklenka Marián 18; Boháč Michal 19; Hlbočan Stanislav 23; Štecák Tibor 28; Koniar Pavol 32; Kopec Jozef 35; Líška Miroslav 55; Chylová Silvia 57; Wollner Bohuš 61.

Výslednú odmenu sme rozdelili medzi oboch bezchybných riešiteľov.

Zabezpečenie pokračovania aktuálneho ročníka tejto súťaže je na dobrej ceste. Budeme vás priebežne informovať.

 

NOVÝ ROČNÍK HO

Táto 6-kolová súťaž bude uverejnená v číslach 3, 7, 11, 17, 21, 25-26. Vždy v nasledujúcom čísle Relaxu budú hádanky vyčíslené, s výnimkou záverečného kola. Za správne autorské riešenie hádanky, príp. uznané alternatívne riešenie, ktoré vyhovuje zadaniu hádanky a smerniciam pre tvorbu a riešenie hádaniek, získa lúštiteľ jeden bod. Riešenie musí byť korektné i z hľadiska gramatiky, diakritiky a interpunkcie. Rozlúštenie treba poslať na jednom liste formátu A4 vo forme: číslo hádanky + náznak + výsledok, písané postupne pod sebou. A to buď ako prílohu e-mailu na adresu
turnaj.posta@gmail.com
alebo klasickou poštou na adresu redakcie Relaxu. Na list treba vždy napísať meno a priezvisko lúštiteľa, v 1. kole HO aj adresu lúštiteľa. Na uvedené adresy možno posielať tiež autorské príspevky do HO (v HO môžu súťažiť aj autori hádaniek), pripomienky, či iné podnety.
Organizačné zabezpečenie a celkovú koordináciu HO preberá, ako externý spolupracovník Relaxu, Peter Bohuš.
V každom kole odmeníme jedného vylosovaného lúštiteľa odmenou 10 eur. Celkový víťaz HO získa odmenu 50 eur (v prípade dvoch súťažiacich na čele celkového poradia sa odmena rozdelí na polovicu, v prípade viacerých lúštiteľov na čele sa odmena vylosuje).

 

HÁDANKÁRSKY OTÁZNIK
STAV PO 1. KOLE

Správne riešenie

1. Plieskate šimľa – Pliska teší ma. (P. Husár). – 2. Žemliam (žemli), tím – po džem letíme. (P. Husár). – 3. Ruky, valba, nadir, manta – ukrýva blanár diamant. (I. Jakubček). – 4. Účes, kapor, plievka – česká polievka. (I. Jakubček). – 5. Represálie, čivava, lamela – psa liečime. (J. Papcún). – 6. Na pôjde doma nápoj dedo má. (J. Papcún) – 7. Skrytý kominár, Andy – s kritikom Ina randí. (P. Bohuš). – 8. Sépia, doktrína, stehy – je piatok trinásteho. (P. Bohuš). – 9. Óda, čosi – pod papučou si. (P. Bohuš). – 10. Hlad, úkaz, runy – hladká múka za koruny. (M. Hruška). – 11. Je naježená žena krásna (pekná). (M. Hruška). – 12. Dych lap, siaha – dohromady chlapi hasia háje. (M. Košovanová). – 13. Praská kasa laika v Aši – pražská krása láka vašich. (M. Košovanová). – 14. Andy, podnebie – antipód nepije. (I. Rias). – 15. Má zlá baba balzam (I. Rias). – 16. Jed, kanasta, cirok – je dcérka na stanici rok. (I. Rias).

Vyhodnotenie:

Do HO 2024 sa zapojilo 45 lúštiteľov. Viac ako polovica riešila na 100 %. Vo vsuvke č. 1 sme uznávali Plisku s veľkým i malým „p“. V zvratke č. 11 mohla byť žena krásna, pekná, dokonca s prižmúrením oka, i čačaná – ostatné prídavné mená sa akceptovať nedali. V chybovke č. 13 mal byť vo výsledku „pôvab“, teda iné pokusy okrem kombinácie „kasa – krása“ (ulita – ulica a pod.) sme akceptovať nemohli. Ale poriadnu, a neplánovanú, zápletku priniesla posledná hádanka – prvkovka č. 16. Neautorské riešenie „EMO, kanasta, cirok – je Monika na stanici rok“ narážalo na zásadný problém: vo všetkých relevantných slovenských slovníkoch je uvedená značka jódu len ako „I“ (hoci v hádankársky spriatelenom Česku – napr. Reisenauer: Co je co? – sa občas udáva aj „J“, čo mohlo zaslané riešenia poznamenať).

Poradie:

16: Baťalík, Beňo, Boháč, Hruška, Hudáková, Husár, Hýroš, Kandrik, Košovanová, Kováčik, Kučavová, Kumičík, Oberta, Paďour, Priščáková, Staňo, Škoda, Štefek, Šugár, Šuňavec, Tatarko, Vaško, Vavrík, Vychovalý. 15: Gašpár, Godálová, Gonda, Hežely, Chylová, Papcún, Slobodník, Štiptová. 14: Hronský, Kováč V., Ripaj, 13: Hančárová, Kováč M. 12: Nemčík. 11: Fila. 10. Gazdič, Ilčík, Olos. 9: Buganič, Páleník, Senček.