Súťaže - aktuálny stav


 

STAV PRAVIDELNÝCH SÚŤAŽÍ:

 

 

STAV po 7. kole  KLIK

 

Riešenie siedmeho kola poslalo 56 hráčov.
KUSTÓDI (B6) = (2 x 3 + 3 + 1 + 1 + 10 x 3 + 2 + 1) = 44 bodov.
Slová ktoré bodovali:
43 b. KUSTÓD (B6); 40 b. ÓDIU (F2) + TU; 34 b. SÓDU (12K) + ES; 27 b. KÓDMI (C6) alebo KVÓTU (B6); 25 b. KÓDU (F2) + TU.
Skóre 44 bodov malo 45 hráčov.

 

 

 

     

V Relaxe č. 14 došlo k omylu pri uvádzaní termínu zasielania riešenia 1. kola.
Platný je termín 22. júla. 2024.
Riešenia a prípadné otázky môžete posielať mailom priamo na adresu: admin@trian.sk,

Konečný stav po 12. kole

Riešenie 12. kola:

1. MOST RASA - samorast. 2. SPORÍTE S NAMI - impresionista. 3. DARÍ SA VRT - Stradivari. 4. STRED POĽA - drevoplast. 5. STROJ KVÁDOV - dvojstovkár. 6. KRACH V LODI - klavichord. 7. KOČIŠ, OR! - svokrovci. 8. TRI KOLÁČE - telocvikár. 9. TRETIA SINKA - tanistierka. 10. KLADENÉ VŇATE - Kvetná nedeľa. 11. CHOVANIE DURÁKA - Hodená rukavica. 12. Náš typ pastviny. 13. Kosť a med, výr - dve matriošky.
Autori: D. Čupka (1-3, 12), F. Hoffmann (8, 9, 13), Ľ. Hudáčková (4, 5), P. Kailing (6, 7, 10, 11).
Riešenie 12. kola poslalo 32 súťažiacich (13 - 7, 12 - 5, 11 - 8).

 

Poradie po 12. kole:    mail

 

 

 

 

KRÍŽOVKÁRSKA ARÉNA
 

Riešenie a vyhodnotenie 7. kola KA      KLIK

 

Zabezpečenie pokračovania aktuálneho ročníka tejto súťaže sa nám nedarí. Budeme vás priebežne informovať.

 

NOVÝ ROČNÍK HO

Táto 6-kolová súťaž bude uverejnená v číslach 3, 7, 11, 17, 21, 25-26. Vždy v nasledujúcom čísle Relaxu budú hádanky vyčíslené, s výnimkou záverečného kola. Za správne autorské riešenie hádanky, príp. uznané alternatívne riešenie, ktoré vyhovuje zadaniu hádanky a smerniciam pre tvorbu a riešenie hádaniek, získa lúštiteľ jeden bod. Riešenie musí byť korektné i z hľadiska gramatiky, diakritiky a interpunkcie. Rozlúštenie treba poslať na jednom liste formátu A4 vo forme: číslo hádanky + náznak + výsledok, písané postupne pod sebou. A to buď ako prílohu e-mailu na adresu
turnaj.posta@gmail.com
alebo klasickou poštou na adresu redakcie Relaxu. Na list treba vždy napísať meno a priezvisko lúštiteľa, v 1. kole HO aj adresu lúštiteľa. Na uvedené adresy možno posielať tiež autorské príspevky do HO (v HO môžu súťažiť aj autori hádaniek), pripomienky, či iné podnety.
Organizačné zabezpečenie a celkovú koordináciu HO preberá, ako externý spolupracovník Relaxu, Peter Bohuš.
V každom kole odmeníme jedného vylosovaného lúštiteľa odmenou 10 eur. Celkový víťaz HO získa odmenu 50 eur (v prípade dvoch súťažiacich na čele celkového poradia sa odmena rozdelí na polovicu, v prípade viacerých lúštiteľov na čele sa odmena vylosuje).

 

HÁDANKÁRSKY OTÁZNIK
STAV PO 2. KOLE

Správne riešenie

1. Už v Ázii vaňu zváži Ivan. (S. Beňo) – 2. Desil autora destilát tútora. (J. Turek) – 3. Mapa Bábu, cysta – má bábä pučista. (J. Turek) – 4. Saska s aratom sa skamaráti. (Š. Tatarko) – 5. Behá pes, nálož – bohapustá lož. (Š. Tatarko) – 6. O Dráve duma – Odra veľa ľadu má. (P. Husár) – 7. Slovo mal radný – vodný slalomár. (P. Krajčír) – 8. Seno nanosíme na medzu. (P. Krajčír) – 9. Kulinári, analista – škúli na Rimana listár. (M. Hruška) – 10. Brak, pastu, roj – dobrá kúpa stroja. (M. Hruška) – 11. Bibas, pólo, uhla si, kýz – iba spoluhlásky. (I. Rias) – 12. Saké, čmeliak – sekáč má liek. (I. Rias) – 13. Pantalóny, rovina, park – opantal Ondro vinárku. (I. Jakubček) – 14. Árenda, ananás, Tide – McLaren Damiána na Svit ide. (P. Bohuš) – 15. Mascagni, Ávilčania, rechtor – samca gniavil na čiare tchor. (P. Bohuš) – 16. Dna, Dior – android. (M. Košovanová) – 17. Štvrtok – ešte Viera uteká. (J. Papcún).

 

Vyhodnotenie:

Po 1. kole sme dostali reklamácie od 4 lúštiteľov (spolu s opätovne preposlanými e-mailmi obsahujúcimi riešenia 1. kola, ktoré z neznámych dôvodov „zablúdili“), že svoje meno nenašli v prehľade súťažiacich – už tam sú. Kameňom úrazu v 2. kole bola najmä hádanka č. 10, keď viacerí lúštitelia neuplatnili pravidlo, že v pádovke musí byť náznak uvedený v páde, ako je opísaný (teda nie „pasta“, ale „pastu“). V štvorcovke č. 8 sme uznávali, pokiaľ boli v súlade s opisom, i rôzne iné slovné kombinácie na tému „skladovania krmovín“. V hádanke č. 3 opisu zodpovedali aj riešenia s Lábom a Paľom, ale už nie s cistou (historická nádoba, alias puzdro?) lebo v 2. náznaku by dochádzalo iba k jednej zmene, a pravidlá pre ZN vyžadujú minimálne dve. Okrem obligátneho avíza, že hádanky 3. kola budú vyčíslené v nasledujúcom Relaxe č. 12, ešte jedno avízo – vyhlásime v ňom i autorskú súťaž na hádanky.

Poradie:

33: Baťalík, Hnáth, Hruška, Hýroš, Kandrik, Kováčik, Kučavová, Makovník, Oberta, Oravec, Paďour, Priščáková, Štefek, Šugár, Šuňavec, Vavrík. 32: Beňo, Boháč, Gašpár, Hežely, Hudáková, Husár, Košovanová, Kumičík, Staňo, Struňák, Škoda, Tatarko, Vychovalý.  31: Gonda, Slobodník, Vaško. 30: Chylová, Papcún. 28: Štiptová. 27: Godálová, Hronský, Nemčík. 25: Kováč M. 24: Hančárová. 23: Kováč V. 21: Gazdič. 19: Ilčík. 17: Fila, Páleník. 16: Senček. 14: Buganič, Ripaj. 10: Olos.